Thumb 3b4d50469dc8d308e2e7631173491b42e7582031
Cd2c727a4386aa5ac09e7c11a2e1093b094c2f1a

Bont voor Dieren - Algemeen

Ik collecteer omdat:

... wij een postercampagne willen starten! Wij willen onze bontkragencampagne onder de aandacht brengen bij jongeren, door middel van posters op scholen. Met het inzetten van de posters zijn we goed zichtbaar en grijpen we de aandacht van scholieren. Namens jou strijden we voor de dieren en stoppen wij de martelmode!

1

donatie

€ 5

ingezameld